Bouwvergunning aanvragen

Ik heb hieronder een stappenplan gevonden in verband met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

Een belangrijke administratieve stap naar de realisatie van je droomhuis is het indienen van je bouwaanvraag. Je architect stelt een plan op, rekening houdend met jouw wensen, budget en de bouwvoorschriften die gelden op het perceel dat je aangekocht hebt. Dit plan vormt een belangrijk deel van de bouwaanvraag die je moet indienen.

Stap 1: Je bouwproject voorbespreken.

Je kan een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening om op voorhand je bouwproject te bespreken en zo te zien of het kans maakt om goedgekeurd te worden en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

Stap 2: Je dossier samenstellen

Voor een nieuwbouwwoning heb je uiteraard altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig en dus moet je een uitgebreid dossier samenstellen om in te dienen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar je gaat bouwen. Je architect zal dit dossier normaliter voor jouw samenstellen en erop toezien dat het dossier volledig en correct ingediend kan worden.

Het dossier moet minimum de volgende documenten bevatten:

aanvraagformulier bouwvergunning (meestal te downloaden via de website van je gemeente, altijd te verkrijgen via de dienst ruimtelijke ordening)tekeningen van de geplande werken (opgesteld door je architect)inplantingsplantekeningen op grotere schaal van de geplande werken, met plattegronden en gevelaanzichtenminstens 3 kleurenfotosvragenlijst

Stap 3: Je dossier indienen

Dit dossier moet schriftelijk in 5 exemplaren ingediend worden. (Vanaf 2012 zou het ook mogelijk moeten worden om de bouwaanvraag volledig elektronisch in te dienen.)

Om geldig te zijn moet je dit dossier, samen met jecontract dat je aangegaan bent met je architect, eerst laten afstempelen op de Orde van Architecten. Daarna kun je het pas indienen bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente. Als je dit alles via de post doet, mag je al snel twee weken rekenen alvorens het dossier op de dienst ruimtelijke ordening terecht komt.

De startdatum van de procedure van de bouwaanvraag is als je het persoonlijk afgeeft, de dag dat je het afgegeven hebt. Als je het via de post verstuurd, geldt de verzenddatum als startdatum van de procedure.

Stap 4: Controle op volledigheid van je dossier

De ambtenaar van ruimtelijke ordening zal controleren of je dossier volledig is. Indien dit niet zo is, wordt de procedure stopgezet en wordt je schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht. Indien alles in orde is, wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht dat je dossier volledig is en dat de procedure ingeleid werd. Als er een extra onderzoek nodig is, wordt je in ditzelfde schrijven hiervan op de hoogte gesteld.

Stap 5: Onderzoek van je dossier

De stedenbouwkundige ambtenaar zal je dossier onderzoeken en ter beslissing voorleggen aan het schepencollege van de gemeente.

Stap 6: Het schepencollege neemt een beslissing

Als alles goed loopt, wordt je bouwaanvraag goedgekeurd door het schepencollega en wordt je hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gesteld.

Als je bouwaanvraag geweigerd wordt, wordt hiervoor ook een aangetekend schrijven verstuurd. Je hebt in dit geval 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

Stap 7: Wanneer mag je beginnen bouwen?

Als je je goedkeuring ontvangen hebt, moet je deze onmiddellijk uithangen, goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Gedurende 35 dagen kan er nog bezwaar tegen je goedkeuring aangetekend worden en dus moet je in principe wachten totdat deze periode verstreken is alvorens je met de werken begint. Als je eerder begint, riskeer je dat je bouwproject stilgelegd wordt en loop je de kans op boetes en een serieuze vertraging van de werken. De aanvraagprocedure beschreven in stappen 5 tot en met 7 verloopt binnen een dwingende termijn van 105 dagen.

Vind ik leuk:Like LadenGerelateerd

https://bouwblogellenenruben.wordpress.com/2014/12/17/bouwvergunning-aanvragen/
22.04.2016 20:34:52
earlycrook4635
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one